Sezon 2023 zakończony

  • Orlik czeka już na brzegu
  • Załogi spędziły wspaniały czas podczas rejsów
  • Wszyscy cali i zdrowi
  • Baterie naładowane?

Ahoj !!!

Dodaj komentarz